speranta de primavara… desi este frig… brrr…

IMG_8648

Anunțuri
Imagine | Publicat pe de | Lasă un comentariu

din emailurile de azi – eroina si martira

Eroina și martira șiriană: Virginia Hotăran
   Șiria are eroina ei, pe nume Virginia Hotăran. Era soția avocatului Iacob Hotăran din Șiria și era o femeie înzestrată cu toate virtuțile, soție, mamă, femeie de suflet și inimă românească, fapt pentru care era iubită de toată suflarea românească, nu doar din Șiria, ci și din județ. Era pătrunsă în întreaga ei ființă de dragoastea pentru tot ce-i românesc. A înființat la Șiria Reuniunea Femeilor Române, deschizând un atelier de țesături și cusături, stimulând portul românesc. A condus și a dirijat evenimente culturale, șezători… vioaie, harnică, mereu zâmbitoare. Dumnezeu i-a dăruit patru copii: trei băieți și o fată de care se simțea mândră, care au făcut studii strălucite, Victor dreptul, iar Gheorghe medicina.
Izbucnise Primul Război Mondial și copiii au fost duși pe front, dintre care Titi a murit acolo. Medicul Gheorghe s-a întors de pe front cu nervii distruși și cu mintea întunecată, Victor suferind de miopie.
În fața acestor crude realități, de pe fața Virginiei Hotăran a dispărut zâmbetul. Cu durearea clocotind în suflet, aștepta pe Titi care nu mai venea și îl sprijinea pe medicul Gheorghe, care avea acută nevoie de sprijinul mamei. La 1 Decembrie 1919, Transilvania trece la Patria Mamă și o rază de seninătate îi acoperă fața. Au urmat însă, 7 luni de teroare pentru românii din vestul țării, până la 16 mai când a intrat armata română în Arad. Stăpânitorii de ieri nu se puteau împăca cu acest lucru și au început măcelurile și prigonirile românilor. Era un fel de răzbunare a celui învins ce nu se putea împăca nici cu vorba și nici cu tricolurul românesc. Ei rup steagurile de pe edificii, cutereieră satele, ucid preoții și învățătorii, tineri și bătrâni ce nu se pot refugia.
O astfel de clică iresponsabilă, înarmată până în dinți din zisa „gardă roșie”, a venit de pe valea Crișului , ajungând și la Șiria, în 20 februarie 1919.
Au venit cu un tren blindat să se răzbune pe avocatul Hotăran și inclusiv pe șirieni. Comuna a fost păzită de soldați înarmați, mitraliere în fiecare colț de stradă, amenințări și răcnete. De la gară s-au dus direct la casa avocatului Hotăran, l-au bătut, l-au ridicat și l-au dus în trenul blindat. Pe Virginia Hotăran și pe fiul ei bolnav, medicul Gheorghe, i-au asasinat în chip barbar. Cadavrele lor au fost ciuruite de gloanțe și străpunse de baionete, aruncate într-un lac de sânge. În pereți n-a rămas un cui întreg. Totul a fost spart, răvășit, sfâșiat, mobila țăndări, vasele sparte, hârtiile din birou aruncate, paturile răscolite și peste tot doar sânge, sânge. Înmormântarea este fixată de șeful clicii teroriste, pe data de 21 februarie 1919, nevând voie să asiste decât membrii familiei, fără clopote și cu un singur preot ce nu avea voie să spună decât o scurtă rugăciune. Convoiul pleacă spre cimitir gardat de soldați de pază înanrmați, ducând la groapă ca pe niște hoituri, pe Virginia Hotăran și pe fiul ei Gheorghe, uciși bestial. În sat nu are nimeni voie să iasă la poartă. Cei ce vor să iasă sunt împinși cu patul puștii. Preotul de atunci, pe nume Romul Măerușan, rostește câteva rugăciuni cu glasul stins. Nu avea voie mai mult.
În scurt timp, cei doi martiri ai Șiriei și implicit, ai neamului român, sunt aruncați în groapă. Virginia Hotăran și fiul ei, doctorul Gheorghe, uciși mișeleste, după un plan chibzuit, pus la cale de cei ce purtau o ură neîmpăcată acestei vrednice familii de români, suferind moarte de martiri ai românismului. Noi știm că după concepția creștină, nimic nu este mai prețios decât martirajul, după expresia Bibiliei: „mai mare dragoaste decât aceasta nimeni n-are ca să-și dea cineva viața pentru prietenii săi” conf. Ioan 15.13.
În Şiria, strada pe care se află casa eroinei a fost numită Virginia Hotăran.
Publicat în Din emailurile de azi... | Lasă un comentariu

Matei 19. 16 – 22

 Atunci s-a apropiat de Isus un om şi I-a zis: „Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică? El i-a răspuns: „De ce mă întrebi: ‘Ce bine?’ Binele este Unul singur. Dar, dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.” „Care?” I-a zis el. Şi Isus i-a răspuns: „Să nu ucizi; să nu preacurveşti; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” Tânărul I-a zis: „Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereţea mea. Ce-mi mai lipseşte?”  „Dacă vrei să fii desăvârşit”, i-a zis Isus, „du-te de vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino şi urmează-Mă.” Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuţii.

Publicat în Biblie - citate | Lasă un comentariu

 Mircea Eliade

„Libertatea absolută se câștigă prin dragoste. Căci doar dragostea îl eliberează pe om de natura sa.”

Publicat în maxima zilei | Lasă un comentariu

combinatii mulitcolore…

IMG_8537

Imagine | Publicat pe de | Lasă un comentariu

din emailurile de azi – din frumoasa istorie

O istorie puţin cunoscută – 1919 : Cum a cucerit armata română Budapesta?

Guvernul bolșevic de la Budapesta refuza să recunoască unirea Transilvaniei cu România și în aprilie 1919 a atacat armata română. De comun acord cu guvernul, regele a decis respingerea agresorului și înaintarea trupelor române până la hotarul stabilit prin Conveția cu Antanta din august 1916. La 20 iuile, maghiarii au atacat din nou. De acestă dată s-a hotărât o rispostă decisivă, până la înfrângerea Ungariei.

Regele Ferdinand și regina Maria, aflați în Transivania, au asistat în ziua de 30 iulie la trecea Tisei de către trupele române, în dreptul satului Tiszabo. Regina nota ”Toți erau atât de plini de elan, se bucurau că trec Tisa ca să-i alunge pe bolșevici, ei doreau să ajungă la Budapesta.” Ofensiva românească a fost extrem de energică. Pe 2 august Blea-Kun, liderul bolșevic al Ungariei a fugit în Austria și apoi Rusia Sovietică. Referitor la ocuparea Budapestei de către armata română în august 1919 există unele dezbateri până în ziua de astăzi. Când a fost ocupată capitala, la 3 sau la 4 august 1919? Până în prezent, data ocupării Budapestei a rămas în istorie cea de 4 august, conform generalului Gheorghe Mărdărescu, deşi o unitate a armatei române pătrunsese în oraş încă din ziua precedentă, nerespectând dispoziţiile generalului. Un fragment din memoriul generalului Rusescu, cel ce a intrat primul în Budapesta, în 3 august 1919, este edificator.

3 August 1919

(Armata generalului Rusescu spulberase rând pe rând toate măsurile defensive ale capitalei maghiare. O unitate inamică se retrăsese în fața impetuoasei înaintări ale armatei regale, lăsând o mână de soldați să se ocupe cu demontarea armamentului, totul la cererea comandantului român)

”Într-adevăr nu străbat decât vreun kilometru şi sunt întâmpinat de o delegaţie de trei a guvernului unguresc ce venea în goana automobilului, ca să mă roage a mă opri, având comunicări importante. La rândul meu i-am rugat să mă scuze, dar sunt în timpul de trap şi nu pot opri coloana; după care, am parcurs o distanţă de încă trei kilometri, şi când am apreciat că am întrega capitală în bătaia tunului, am oprit. Plouând torenţial, am intrat într-o locuinţă şi am angajat următoarele tratative:

Delegaţia îmi spune: – „Guvernul se află întrunit într-un consiliu şi mă roagă a mă retrage cu trupa.”

Am răspuns: – „Nu numai că nu mă retrag, dar imediat voi intra în oraş şi oprirea de înaintare nu o poate ordona decât Comandamentul Superior Român la care, le spun că trebuie să se adreseze; şi în faţa delegaţiei dau ordin celor două tunuri a pune în baterie asupra oraşului (5000-6000 m)”, după care adaug: – „Timp nu este de pierdut, orice tratative altele decât ce priveşte detaşamentul meu, care este fapt îndeplinit, nu le pot trata eu, şi dumnealor să se adreseze Comandamentului Armatei Române, la Törek Szt Miclos.” Delegaţia în faţa mea comunică Guvernului la telefon hotărârea.
Răspunsul, tot telefonic, a fost că autoriză delegaţia a se duce la Marele Cartier General , iar eu să trimit un delegat la Consiliul de Miniştri. Le-am făcut cunoscut că voi veni chiar eu, fixându-le că dacă până la orele 20 tratativele nu vor fi terminate bombardez oraşul!Odată cu plecarea misiunii, am raportat şi situaţia. La Consiliul Guvernului Ungar, am ajuns la ora 18:30, Venise şi căpitanul Mihăilescu ce intrase cu un escadron spre Malxasföld, Est – N-Est – Pesta. Guvernul îmi comunică că aşteaptă sosirea şi a delegatului misiunii italiene, locotenent-colonel Romanelli. Le răspund că e de prisos şi că nu se poate schimba întru nimic hotărârea mea.

Consiliul îmi face cunoscut că situaţia este dificilă că populaţia e agitată, că 20.000 de lucrători armaţi se vor răscula, iar 3 regimente ce au în oraş, poate, că nu vor putea fi stăpînite la intrarea armatei române. I-am asigurat să nu aibă nici o teamă, că armata română va menţine ordinea cea mai perfectă în Buda-Pesta, că trebuie să intru şi să îmi pună la dispoziţie cazarma husarilor „Herzog Ioseph” (acum „Lenin”) şi care să fie evacuată de trupele ungare. (Era răspândit zvonul că toate cazarmele erau minate, dar n-am dat crezare). Discuţiile prelungindu-se, le pun în vedere că armata roşie întregă este capitulată, oraşul e încercuit de trupele noastre şi catastrofa e inevitabilă. O singură concesie ce le pot face este ca grosul forţelor mele (real nu avem nimic mai mult decât cele trei escadroane, 2 plutoane, 2 tunuri şi 2 grupuri de mitraliere) să fie oprite, pentru noapte, acolo unde se găsesc, iar în oraş să nu intre decît Brigada IV, deja sosită cu mine. Ora fiind avansată, le pun în vedere că din eroare am uitat a contramanda ordinul că la ora 20:30 dacă nu se termină tratativele bombardamentul să înceapă chiar fiind eu în oraş. Consiliul cedează! Şi la ora 20:00 (8 seara) un ofiţer de legătură ungur este trimis cu ordinul meu ca trupa să intre în oraş!
La cazarmă am primit defilarea trupei. Apoi am revenit în oraş şi am luat cartier la hotelul „Dunapalota” (Rietz) la care erau ofiţeri italieni şi francezi. Alte tratative nu am făcut decât cele privitoare la detaşamentul meu.”

A doua zi va intra în Budapesta și generalul Gheorghe Mărdărescu. La 4 august 1919, împlinea 53 de ani, şi ce cadou mai frumos pentru orice general ar fi putut fi intrarea în capitala cucerită tocmai de ziua sa. Ulterior, Mărdărescu îl va marginaliza pe Rusescu, deoarece considera că a încercat să-i sufle onoarea de a ocupa capitala inamică, suprema apoteoză pentru cariera oricărui militar. Actele oficiale vor recunoaște 4 august 1919 ca dată a ocupării Budapestei. A fost singura capitală inamică ocupată de un stat din Antanta prin acțiune militară directă în cursul sau ca urmare a primului război mondial.

Publicat în Din emailurile de azi... | Lasă un comentariu

Proverbele 2:6

Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.

 

Publicat în Biblie - citate | Lasă un comentariu